Memcached::replaceByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::replaceByKeyReplace the item under an existing key on a specific server

Opis

public Memcached::replaceByKey ( string $server_key , string $key , mixed $value [, int $expiration ] ) : bool

Memcached::replaceByKey() is functionally equivalent to Memcached::replace(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

key

Klucz określający przechowywaną wartość.

value

Wartość do przechowania.

expiration

Czas wygaśnięcia, domyślnie 0. Zobacz Czasy wygaśnięcia, aby dowiedzieć się wiecej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTSTORED if the key does not exist.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top