Memcached::incrementByKey

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::incrementByKeyIncrement numeric item's value, stored on a specific server

Opis

public Memcached::incrementByKey ( string $server_key , string $key [, int $offset = 1 [, int $initial_value = 0 [, int $expiry = 0 ]]] ) : int

Memcached::incrementByKey() increments a numeric item's value by the specified offset. If the item's value is not numeric, an error will result. Memcached::incrementByKey() will set the item to the initial_value parameter if the key doesn't exist.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer, na którym dane będą zapisywane lub z którego będą odczytywane. Zamiast stosowania funkcji skrótu na samym kluczu elementu, stosujemy ją na kluczu serwera decydując z którym serwerem memcached się łączyć. Pozwala to na grupowanie powiązanych ze sobą elementów na jednym serwerze pozwalając na zwiększenie wydajności przy wielokrotnych operacjach.

key

The key of the item to increment.

offset

The amount by which to increment the item's value.

initial_value

The value to set the item to if it doesn't currently exist.

expiry

The expiry time to set on the item.

Zwracane wartości

Returns new item's value on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top