Memcached::replace

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::replaceReplace the item under an existing key

Opis

public Memcached::replace ( string $key , mixed $value [, int $expiration ] ) : bool

Memcached::replace() is similar to Memcached::set(), but the operation fails if the key does not exist on the server.

Parametry

key

Klucz określający przechowywaną wartość.

value

Wartość do przechowania.

expiration

Czas wygaśnięcia, domyślnie 0. Zobacz Czasy wygaśnięcia, aby dowiedzieć się wiecej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTSTORED if the key does not exist.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top