IntlTimeZone::getErrorMessage

intltz_get_error_message

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getErrorMessage -- intltz_get_error_messageGet last error message on the object

Opis

Styl obiektowy (method):

public IntlTimeZone::getErrorMessage ( void ) : string

Styl proceduralny:

intltz_get_error_message ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top