IntlTimeZone::createTimeZone

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createTimeZoneCreate a timezone object for the given ID

Opis

public static IntlTimeZone::createTimeZone ( string $zoneId ) : IntlTimeZone

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

zoneId

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top