IntlTimeZone::hasSameRules

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::hasSameRulesCheck if this zone has the same rules and offset as another zone

Opis

public IntlTimeZone::hasSameRules ( IntlTimeZone $otherTimeZone ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

otherTimeZone

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top