IntlTimeZone::getUnknown

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlTimeZone::getUnknownGet the "unknown" time zone

Opis

public static IntlTimeZone::getUnknown ( void ) : IntlTimeZone

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns IntlTimeZone or NULL on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top