IntlTimeZone::getDisplayName

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getDisplayNameGet a name of this time zone suitable for presentation to the user

Opis

public IntlTimeZone::getDisplayName ([ bool $isDaylight [, int $style [, string $locale ]]] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

isDaylight

style

locale

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top