IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumerationGet an enumeration over system time zone IDs with the given filter conditions

Opis

public static IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration ( int $zoneType [, string $region [, int $rawOffset ]] ) : IntlIterator

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

zoneType

region

rawOffset

Zwracane wartości

Returns IntlIterator lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top