IntlTimeZone::getErrorCode

intltz_get_error_code

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getErrorCode -- intltz_get_error_codeGet last error code on the object

Opis

Styl obiektowy (method):

public IntlTimeZone::getErrorCode ( void ) : int

Styl proceduralny:

intltz_get_error_code ( void ) : int

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top