IntlTimeZone::createEnumeration

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createEnumerationGet an enumeration over time zone IDs associated with the given country or offset

Opis

public static IntlTimeZone::createEnumeration ([ mixed $countryOrRawOffset ] ) : IntlIterator

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

countryOrRawOffset

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top