IntlTimeZone::getRegion

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlTimeZone::getRegionGet the region code associated with the given system time zone ID

Opis

public static IntlTimeZone::getRegion ( string $zoneId ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

zoneId

Zwracane wartości

Return region lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top