IntlTimeZone::getWindowsID

(PHP 7 >= 7.1.0)

IntlTimeZone::getWindowsIDTranslate a system timezone into a Windows timezone

Opis

public static IntlTimeZone::getWindowsID ( string $timezone ) : string

Translates a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles") into a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time").

Informacja: This function requires ICU version ≥ 52.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

timezone

Zwracane wartości

Returns the Windows timezone lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top