IntlTimeZone::getIDForWindowsID

(PHP 7 >= 7.1.0)

IntlTimeZone::getIDForWindowsIDTranslate a Windows timezone into a system timezone

Opis

public static IntlTimeZone::getIDForWindowsID ( string $timezone [, string $region ] ) : string

Translates a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time") into a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles").

Informacja: This function requires ICU version ≥ 52.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

timezone

region

Zwracane wartości

Returns the system timezone lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top