IntlTimeZone::getCanonicalID

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getCanonicalIDGet the canonical system timezone ID or the normalized custom time zone ID for the given time zone ID

Opis

public static IntlTimeZone::getCanonicalID ( string $zoneId [, bool &$isSystemID ] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

zoneId

isSystemID

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top