compact

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

compactStwórz tablicę zawierającą zmienne i ich wartości

Opis

compact ( mixed $nazwa_zmiennej [, mixed $... ] ) : array

compact() pobiera zmienną liczbę parametrów. Każdy parametr może być albo stringiem zawierającym nazwę zmiennej lub tablicę nazw zmiennych. Tablica może zaierać w sobie inne tablice nazw zmiennych; compact() obsłuży je rekurencyjnie.

Dla każdej z nich compact() sprawdza zmienną o nazwie określnej przez bieżący symbol w tablicy i dodaje ją do tablicy wyjściowej tak, że nazwa zmiennej staje się kluczem z zawartość zmiennej wartością dla tego klucza. W skrócie, funkcja ta jest przeciwnością extract(). Zwraca ona tablicę zawierającą zmienne do niej dodane.

Dowolne ciągi tekstowe, które nie są ustawione, poprostu będą pominięte.

Informacja:

Ponieważ zmienne zmienne nie mogą być używane w połączeniu z tablicami superglobalnymi wewnątrz funkcji, tablice superglobalne nie mogą być przekazywane do funkcji compact().

Przykład #1 Przykład użycia compact()

<?php
$miasto 
"San Francisco";
$stan "CA";
$wydarzenie "SIGGRAPH";

$zmienne_lokalizacyjne = array("miasto""stan");

$wynik compact("wydarzenie""nic"$zmienne_lokalizacyjne);
print_r($wynik);

Powyższy przykład wyświetli:

+Array
(
    [wydarzenie] => SIGGRAPH
    [miasto] => San Francisco
    [stan] => CA
)

Patrz także: extract().

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
141
M Spreij
13 years ago
Can also handy for debugging, to quickly show a bunch of variables and their values:

<?php
print_r
(compact(explode(' ', 'count acw cols coldepth')));
?>

gives

Array
(
    [count] => 70
    [acw] => 9
    [cols] => 7
    [coldepth] => 10
)
up
31
Robc
10 years ago
The description says that compact is the opposite of extract() but it is important to understand that it does not completely reverse extract().  In particluar compact() does not unset() the argument variables given to it (and that extract() may have created).  If you want the individual variables to be unset after they are combined into an array then you have to do that yourself.
up
22
jmarkmurph at yahoo dot com
5 years ago
So compact('var1', 'var2') is the same as saying array('var1' => $var1, 'var2' => $var2) as long as $var1 and $var2 are set.
To Top