array_reverse

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_reverseZwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym

Opis

array_reverse ( array $wejście [, bool $zachowaj_klucze ] ) : array

array_reverse() pobiera tablicę wejście i zwraca nową tablicę z odwróconym porządkiem występowania elementów, zachowując klucze tylko jeśli wartość parametru zachowaj_klucze to TRUE.

Przykład #1 Przykład użycia array_reverse()

<?php
$wejscie 
= array("php"4.0, array ("zielony""czerwony"));
$wynik   array_reverse($wejscie);
$wynik_kluczowany array_reverse($inputtrue);
?>

W tym przykładzie i $wynik i $wynik_kluczowny będą zawierały te same elementy, ale trzeba zauważyć różnicę w kluczach. Tablice te będą wyglądały następująco:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => zielony
      [1] => czerwony
    )

  [1] => 4
  [2] => php
)
Array
(
  [2] => Array
    (
      [0] => zielony
      [1] => czerwony
    )

  [1] => 4
  [0] => php
)

Informacja:

Drugi parametr został dodany w PHP 4.0.3.

Patrz także: array_flip().

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
28
alfbennett at gmail dot com
11 years ago
Needed to just reverse keys. Don't flog me if there is a better way. This was a simple solution.

<?php
function array_reverse_keys($ar){
    return
array_reverse(array_reverse($ar,true),false);
}
?>
up
-47
atulmvAThotmailDOTcoDOTuk
8 years ago
Here are a couple of routines to swap the order of two elements in an array

<?php

function array_swap_forward($arr,$elem)
{
$ndx = array_search($elem,$arr) - 1;
$b4 = array_slice($arr,0,$ndx);
$mid = array_reverse(array_slice($arr,$ndx,2));
$after = array_slice($arr,$ndx + 2);

return
array_merge($b4,$mid,$after);
}

function
array_swap_back($arr,$elem)
{
$ndx = array_search($elem,$arr);
$b4 = array_slice($arr,0,$ndx);
$mid = array_reverse(array_slice($arr,$ndx,2));
$after = array_slice($arr,$ndx + 2);

return
array_merge($b4,$mid,$after);
}

$arr =array('a','b','c','d','e','f');
print_r(array_swap_forward($arr,'c'));
echo
'<br>';
print_r(array_swap_back($arr,'c'));
?>
up
-59
rahulavhad at yahoo dot com
20 years ago
This code can help in recursive reversing of the array...

<?php
$arr1
= array(2,1,array(5,2,1,array(9,8,7)),5,0);
$arr1 = array_reverse($arr1);

function
Reverse_Array($array)
{   
$index = 0;
    foreach (
$array as $subarray)
    {    if (
is_array($subarray))
        {   
$subarray = array_reverse($subarray);
           
$arr = Reverse_Array($subarray);
           
$array[$index] = $arr;
        }
        else {
$array[$index] = $subarray;}
       
$index++;
    }
    return
$array;
}

$arr2 = Reverse_Array($arr1);
?>
To Top