array_intersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_intersect_uassocComputes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function

Opis

array_intersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func ) : array

array_intersect_uassoc() returns an array containing all the values of array1 that are present in all the arguments. Note that the keys are used in the comparison unlike in array_intersect().

Parametry

array1

Initial array for comparison of the arrays.

array2

First array to compare keys against.

...

Variable list of array arguments to compare values against.

key_compare_func

Funkcja porównująca musi zwrócić liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy argument jest uważany za odpowiednio mniejszy, równy lub większy od drugiego. Przed PHP 7.0.0 ta liczba musiała być z zakresu -2147483648 do 2147483647.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int

Zwracane wartości

Returns the values of array1 whose values exist in all of the arguments.

Przykłady

Przykład #1 array_intersect_uassoc() example

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [b] => brown
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top