array_udiff_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_udiff_uassocComputes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function

Opis

array_udiff_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $value_compare_func , callable $key_compare_func ) : array

Computes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function.

Note that the keys are used in the comparison unlike array_diff() and array_udiff().

Parametry

array1

The first array.

array2

The second array.

value_compare_func

Funkcja porównująca musi zwrócić liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy argument jest uważany za odpowiednio mniejszy, równy lub większy od drugiego. Przed PHP 7.0.0 ta liczba musiała być z zakresu -2147483648 do 2147483647.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int
key_compare_func

The comparison of keys (indices) is done also by the callback function key_compare_func. This behaviour is unlike what array_udiff_assoc() does, since the latter compares the indices by using an internal function.

Zwracane wartości

Returns an array containing all the values from array1 that are not present in any of the other arguments.

Przykłady

Przykład #1 array_udiff_uassoc() example

<?php
class cr {
    private 
$priv_member;
    function 
cr($val)
    {
        
$this->priv_member $val;
    }

    static function 
comp_func_cr($a$b)
    {
        if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
        return (
$a->priv_member $b->priv_member)? 1:-1;
    }

    static function 
comp_func_key($a$b)
    {
        if (
$a === $b) return 0;
        return (
$a $b)? 1:-1;
    }
}
$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), => new cr(23), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), => new cr(3), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);

$result array_udiff_uassoc($a$b, array("cr""comp_func_cr"), array("cr""comp_func_key"));
print_r($result);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

In our example above you see the "1" => new cr(4) pair is present in both arrays and thus it is not in the output from the function. Keep in mind that you have to supply 2 callback functions.

Notatki

Informacja: Please note that this function only checks one dimension of a n-dimensional array. Of course you can check deeper dimensions by using, for example, array_udiff_uassoc($array1[0], $array2[0], "data_compare_func", "key_compare_func");.

Zobacz też:

 • array_diff() - Zwraca różnicę między tablicami
 • array_diff_assoc() - Oblicza różnicę między tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy
 • array_udiff() - Computes the difference of arrays by using a callback function for data comparison
 • array_udiff_assoc() - Computes the difference of arrays with additional index check, compares data by a callback function
 • array_intersect() - Zwraca przecięcie tablic
 • array_intersect_assoc() - Wylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów
 • array_uintersect() - Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
 • array_uintersect_assoc() - Oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną
 • array_uintersect_uassoc() - Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by separate callback functions

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top