array_uintersect_assoc

(PHP 5, PHP 7)

array_uintersect_assocOblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną

Opis

array_uintersect_assoc ( array $tablica1 , array $tablica2 [, array $ ... ], callback $funk_porównująca ) : array

array_uintersect_assoc() zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z tablica1 które występują we wszystkich pozostałych argumentach. Do porównywania, w przeciwieństwie do funkcji array_uintersect(), używane są klucze tablic. Do porównywania danych używana jest funkcja zwrotna.

Przykład #1 Przykład użycia array_uintersect_assoc()

<?php
$tablica1 
= array("a" => "zielony""b" => "brązowy""c" => "niebieski""czerwony");
$tablica2 = array("a" => "ZIELONY""B" => "brązowy""żółty""czerwony");

print_r(array_uintersect_assoc($tablica1$tablica2"strcasecmp"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [a] => zielony
)

Porównanie jest dokonywane przy pomocy podanej funkcji zwrotnej. Musi ona zwracać liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy klucz jest uznawany za mniejszy, równy lub większy drugiego.

Patrz także: array_uintersect(), array_intersect_assoc(), array_intersect_uassoc() i array_uintersect_uassoc().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top