array_intersect_assoc

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

array_intersect_assocWylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów

Opis

array_intersect_assoc ( array $tablica1 , array $tablica2 [, array $ ... ] ) : array

array_intersect_assoc() zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z tablica1, które są obecne także we wszystkich pozostałych argumentach. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do funkcji array_intersect(), tutaj w brane są pod uwagę także klucze.

Przykład #1 Przykład użycia array_intersect_assoc()

<?php
$tablica1 
= array("a" => "zielony""b" => "brązowy""c" => "niebieski""czerwony");
$tablica2 = array("a" => "zielony""żółty""czerwony");
$tablica_wynikowa array_intersect_assoc($tablica1$tablica2);
print_r($tablica_wynikowa);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [a] => zielony
)

W powyższym przykładzie, tylko jedna para, "a" => "zielony, jest obecna w obu tablicach wejściowych, a więc tylko ta zostanie zwrócona. Wartość "red" nie jest zwracana, ponieważ w tablicy $tablica1 jej klucz to 0, a w $tablica2 - 1.

Dwie wartości z pary klucz => wartość są uważane za równe tylko jeśli (string) $element1 === (string) $element2. Innymi słowy, dokonywane jest ścisłe porównywanie typów, tak więc reprezentacje znakowe muszą być takie same.

Patrz także: array_intersect(), array_uintersect_assoc(), array_intersect_uassoc(), array_uintersect_uassoc(), array_diff() i array_diff_assoc().

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
7
vandor at progressive dot hu
16 years ago
# ket tomb kulcs alapu metszetet szamitja ki, az erteken is ellenorzest vegez
#
# calculating (key base) intersection of arrays (value are checked)
# use: $result_array = array_intersect_assoc($a1, $a2, $a3,..);
#
##
# original code by [jochem at iamjochem dawt com] : array_diff_keys()

<?php
function array_intersect_assoc() {

   
$args = func_get_args();
   
$res = $args[0];

    for (
$i=1;$i<count($args);$i++) {
        if (!
is_array($args[$i])) {continue;}

        foreach (
$res as $key => $data) {
            if ( (!
array_key_exists($key, $args[$i])) || ( (isset($args[$i][$key])) && ($args[$i][$key] !== $res[$key]) ) ) {
                unset(
$res[$key]);
            }
        }
    }

    return
$res;
}

?>

<?php
$array1
= array("a"=>"green", "b"=>"brown", "c"=>"blue", "red");
$array2 = array("a"=>"green", "b"=>"yellow", "c"=>"yellow", "red");
$a = array('a'=>'green', 'b'=>'brown', 'c'=>'yellow');
$b = array('a'=>'green', 'b'=>'brown', 'c'=>'yellow', 'e'=>'yellow');

$result_array = array_intersect_assoc($a, $b, $array1, $array2);
?>

$args array will look like:

(
    0 =>
        (
            a => green
            b => brown
            c => yellow
        )

    1 =>
        (
            a => green
            b => brown
            c => yellow
            e => yellow
        )

    2 =>
        (
            a => green
            b => brown
            c => blue
            0 => red
        )

    3 =>
        (
            a => green
            b => yellow
            c => yellow
            0 => red
        )

)

$result_array will look like:

(
    a => green
)
up
4
Whitend
8 years ago
One of the ways to get intersection of two arrays is as follows:

<?php
function arrayIntersect( $primary_array, $secondary_array ) {
   
    if ( !
is_array( $primary_array ) || !is_array( $secondary_array ) ) {
        return
false;
    }
   
    if ( !empty(
$primary_array ) ) {
       
        foreach(
$primary_array as $key => $value ) {
           
            if ( !isset(
$secondary_array[$key] ) ) {
                unset(
$primary_array[$key] );
            } else {
                if (
serialize( $secondary_array[$key] ) != serialize( $value ) ) {
                    unset(
$primary_array[$key] );
                }
            }
           
        }
       
        return
$primary_array;
       
    } else {
        return array();
    }
   
}
?>

It would pay attention to both keys and values even if values would be arrays as well. One important note is that if value of $primary_array is yet another array, its order of key & value pairs becomes important for matching.
up
-4
StR: str at strgt dot cjb dot net
15 years ago
To find the keys that are in 2 arrays, without caring of the values:

This is a function i needed, and it also returns the values of the first array

<?php
function array_key_intersect(&$a, &$b) {
 
$array = array();
  while (list(
$key,$value) = each($a)) {
    if (isset(
$b[$key]))
     
$array[$key] = $value;
  }
  return
$array;
}
?>
up
-5
Jim Yaghi
3 years ago
Remember, null values will be interpreted as, "key does not exist." eg,

$a = ['apples' => 1, 'oranges' => 2, 'turtles' => null, 'bananas'=>4];
$b = ['apples'=>10, 'turtles' => 11, 'eggs'=>12];
$c = array_intersect_assoc($b,$a);

You might have expected $c to contain:

['oranges' => 10, 'turtles' => 11]

In fact, 'turtles' has a null value in the $a array, therefore the $c array contains only:

['oranges' => 10]

Something to keep in mind if using array_intersect_assoc to filter valid entries, eg in a mySQL insertion pre-processing or nerdy API that doesn't like extra params.
To Top