array_uintersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_uintersect_uassocComputes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by separate callback functions

Opis

array_uintersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $value_compare_func , callable $key_compare_func ) : array

Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by separate callback functions.

Parametry

array1

The first array.

array2

The second array.

value_compare_func

Funkcja porównująca musi zwrócić liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy argument jest uważany za odpowiednio mniejszy, równy lub większy od drugiego. Przed PHP 7.0.0 ta liczba musiała być z zakresu -2147483648 do 2147483647.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int
key_compare_func

Key comparison callback function.

Zwracane wartości

Returns an array containing all the values of array1 that are present in all the arguments.

Przykłady

Przykład #1 array_uintersect_uassoc() example

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp""strcasecmp"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [a] => green
    [b] => brown
)

Zobacz też:

  • array_uintersect() - Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
  • array_intersect_assoc() - Wylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów
  • array_intersect_uassoc() - Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function
  • array_uintersect_assoc() - Oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
aidan at php dot net
16 years ago
Please note, the correct function synopsis is:

array array_uintersect_uassoc ( array array1, array array2 [, array ...], callback data_compare_func, callback key_compare_func)

You may specifiy as many arrays as you like, but the last two parameters must be valid call back functions.
To Top