trader_stochrsi

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_stochrsiStochastic Relative Strength Index

Opis

trader_stochrsi ( array $real [, int $timePeriod [, int $fastK_Period [, int $fastD_Period [, int $fastD_MAType ]]]] ) : array

Parametry

real

Tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

timePeriod

Numer okresu. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

fastK_Period

Przedział czasowy dla budowania linii Fast-K. Wartość z zakresu od 1 do 100000.

fastD_Period

Wygładzanie do stworzenia linii Fast-D. Wartość z zakresu od 1 do 100000, zazwyczaj ustawiana na 3.

fastD_MAType

Typ ruchomej średniej dla Fast-D. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top