trader_macdext

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_macdextMACD with controllable MA type

Opis

trader_macdext ( array $real [, int $fastPeriod [, int $fastMAType [, int $slowPeriod [, int $slowMAType [, int $signalPeriod [, int $signalMAType ]]]]]] ) : array

Parametry

real

Tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

fastPeriod

Numer okresu dla szybkiego MA. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

fastMAType

Typ ruchomej średniej dla szybkiego MA. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

slowPeriod

Numer okresu dla wolnego MA. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

slowMAType

Typ ruchomej średniej dla wolnego MA. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

signalPeriod

Wygładzanie linii sygnału (numer okresu). Wartość z zakresu od 1 do 100000.

signalMAType

Typ ruchomej średniej dla linii sygnału. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top