trader_apo

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_apoAbsolute Price Oscillator

Opis

trader_apo ( array $real [, int $fastPeriod [, int $slowPeriod [, int $mAType ]]] ) : array

Parametry

real

Tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

fastPeriod

Numer okresu dla szybkiego MA. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

slowPeriod

Numer okresu dla wolnego MA. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

mAType

Typ ruchomej średniej. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top