trader_stoch

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_stochStochastic

Opis

trader_stoch ( array $high , array $low , array $close [, int $fastK_Period [, int $slowK_Period [, int $slowK_MAType [, int $slowD_Period [, int $slowD_MAType ]]]]] ) : array

Parametry

high

Najwyższa cena, High price, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

low

Najniższa cena, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

close

Cena zamknięcia, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

fastK_Period

Przedział czasowy dla budowania linii Fast-K. Wartość z zakresu od 1 do 100000.

slowK_Period

Wygładzanie do stworzenia linii Slow-K. Wartość z zakresu od 1 do 100000, zazwyczaj ustawiana na 3.

slowK_MAType

Typ ruchomej średniej dla Slow-K. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

slowD_Period

Wygładzanie do stworzenia linii Slow-D. Wartość z zakresu od 1 do 100000, zazwyczaj ustawiana na 3.

slowD_MAType

Typ ruchomej średniej dla Slow-D. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
Bruce D
6 years ago
This function returns an array of arrays :

index [0]:  %K values
index [1]:  %D values
To Top