trader_mfi

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_mfiMoney Flow Index

Opis

trader_mfi ( array $high , array $low , array $close , array $volume [, int $timePeriod ] ) : array

Parametry

high

Najwyższa cena, High price, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

low

Najniższa cena, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

close

Cena zamknięcia, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

volume

Wolumen obrotu, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

timePeriod

Numer okresu. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top