trader_cdlmorningdojistar

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_cdlmorningdojistarMorning Doji Star

Opis

trader_cdlmorningdojistar ( array $open , array $high , array $low , array $close [, float $penetration ] ) : array

Parametry

open

Cena otwarcia, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

high

Najwyższa cena, High price, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

low

Najniższa cena, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

close

Cena zamknięcia, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

penetration

Procent penetracji świecy wewnątrz innej świecy.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top