trader_midprice

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_midpriceMidpoint Price over period

Opis

trader_midprice ( array $high , array $low [, int $timePeriod ] ) : array

Parametry

high

Najwyższa cena, High price, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

low

Najniższa cena, tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

timePeriod

Numer okresu. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top