trader_bbands

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_bbandsBollinger Bands

Opis

trader_bbands ( array $real [, int $timePeriod [, float $nbDevUp [, float $nbDevDn [, int $mAType ]]]] ) : array

Parametry

real

Tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

timePeriod

Numer okresu. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

nbDevUp

Mnożnik odchylenia dla górnego zakresu. Wartość z przedziału od TRADER_REAL_MIN do TRADER_REAL_MAX.

nbDevDn

Mnożnik odchylenia dla dolnego zakresu. Wartość z przedziału od TRADER_REAL_MIN to TRADER_REAL_MAX.

mAType

Typ ruchomej średniej. Należy stosować stałe z serii TRADER_MA_TYPE_*.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top