Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

TRADER_MA_TYPE_SMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_EMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_WMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_DEMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_TEMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_TRIMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_KAMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_MAMA (integer)
TRADER_MA_TYPE_T3 (integer)
TRADER_REAL_MIN (float)
TRADER_REAL_MAX (float)
TRADER_FUNC_UNST_ADX (integer)
TRADER_FUNC_UNST_ADXR (integer)
TRADER_FUNC_UNST_ATR (integer)
TRADER_FUNC_UNST_CMO (integer)
TRADER_FUNC_UNST_DX (integer)
TRADER_FUNC_UNST_EMA (integer)
TRADER_FUNC_UNST_HT_DCPERIOD (integer)
TRADER_FUNC_UNST_HT_DCPHASE (integer)
TRADER_FUNC_UNST_HT_PHASOR (integer)
TRADER_FUNC_UNST_HT_SINE (integer)
TRADER_FUNC_UNST_HT_TRENDLINE (integer)
TRADER_FUNC_UNST_HT_TRENDMODE (integer)
TRADER_FUNC_UNST_KAMA (integer)
TRADER_FUNC_UNST_MAMA (integer)
TRADER_FUNC_UNST_MFI (integer)
TRADER_FUNC_UNST_MINUS_DI (integer)
TRADER_FUNC_UNST_MINUS_DM (integer)
TRADER_FUNC_UNST_NATR (integer)
TRADER_FUNC_UNST_PLUS_DI (integer)
TRADER_FUNC_UNST_PLUS_DM (integer)
TRADER_FUNC_UNST_RSI (integer)
TRADER_FUNC_UNST_STOCHRSI (integer)
TRADER_FUNC_UNST_T3 (integer)
TRADER_FUNC_UNST_ALL (integer)
TRADER_FUNC_UNST_NONE (integer)
TRADER_COMPATIBILITY_DEFAULT (integer)
TRADER_COMPATIBILITY_METASTOCK (integer)
TRADER_ERR_SUCCESS (integer)
TRADER_ERR_LIB_NOT_INITIALIZE (integer)
TRADER_ERR_BAD_PARAM (integer)
TRADER_ERR_ALLOC_ERR (integer)
TRADER_ERR_GROUP_NOT_FOUND (integer)
TRADER_ERR_FUNC_NOT_FOUND (integer)
TRADER_ERR_INVALID_HANDLE (integer)
TRADER_ERR_INVALID_PARAM_HOLDER (integer)
TRADER_ERR_INVALID_PARAM_HOLDER_TYPE (integer)
TRADER_ERR_INVALID_PARAM_FUNCTION (integer)
TRADER_ERR_INPUT_NOT_ALL_INITIALIZE (integer)
TRADER_ERR_OUTPUT_NOT_ALL_INITIALIZE (integer)
TRADER_ERR_OUT_OF_RANGE_START_INDEX (integer)
TRADER_ERR_OUT_OF_RANGE_END_INDEX (integer)
TRADER_ERR_INVALID_LIST_TYPE (integer)
TRADER_ERR_BAD_OBJECT (integer)
TRADER_ERR_NOT_SUPPORTED (integer)
TRADER_ERR_INTERNAL_ERROR (integer)
TRADER_ERR_UNKNOWN_ERROR (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top