trader_linearreg

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_linearregLinear Regression

Opis

trader_linearreg ( array $real [, int $timePeriod ] ) : array

Parametry

real

Tablica wartości zmiennoprzecinkowych.

timePeriod

Numer okresu. Wartość z zakresu od 2 do 100000.

Zwracane wartości

Returns an array with calculated data or false on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top