ReflectionFunctionAbstract::isInternal

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::isInternalChecks if is internal

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::isInternal ( void ) : bool

Checks whether the function is internal, as opposed to user-defined.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if it's internal, otherwise FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top