ReflectionFunctionAbstract::getName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getNameGets function name

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::getName ( void ) : string

Get the name of the function.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The name of the function.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top