ReflectionFunctionAbstract::getExtension

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionGets extension info

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::getExtension ( void ) : ReflectionExtension

Get the extension information of a function.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The extension information, as a ReflectionExtension object.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top