ReflectionFunctionAbstract::getEndLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getEndLineGets end line number

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::getEndLine ( void ) : int

Get the ending line number.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The ending line number of the user defined function, or FALSE if unknown.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top