ReflectionFunctionAbstract::getClosureScopeClass

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getClosureScopeClassReturns the scope associated to the closure

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::getClosureScopeClass ( void ) : ReflectionClass

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the class on success or NULL on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top