ReflectionFunctionAbstract::getShortName

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getShortNameGets function short name

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::getShortName ( void ) : string

Get the short name of the function (without the namespace part).

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The short name of the function.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top