ReflectionFunctionAbstract::getStartLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getStartLineGets starting line number

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::getStartLine ( void ) : int

Gets the starting line number of the function.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The starting line number.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top