ReflectionFunctionAbstract::__toString

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::__toStringTo string

Opis

abstract public ReflectionFunctionAbstract::__toString ( void ) : void

To string.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The string.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top