ReflectionFunctionAbstract::inNamespace

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::inNamespaceChecks if function in namespace

Opis

public ReflectionFunctionAbstract::inNamespace ( void ) : bool

Checks whether a function is defined in a namespace.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if it's in a namespace, otherwise FALSE

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top