PHP 5.6.36 Released

Gmagick::removeimage

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::removeimageRemoves an image from the image list

Descrierea

public Gmagick Gmagick::removeimage ( void )

Removes an image from the image list.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The Gmagick object on success.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top