Gmagick::getimagesignature

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagesignatureGenerates an SHA-256 message digest

Descrierea

public string Gmagick::getimagesignature ( void )

Generates an SHA-256 message digest for the image pixel stream.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns a string containing the SHA-256 hash of the file.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top