PHP 7.2.7 Released

Gmagick::getimageprofile

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimageprofileReturns the named image profile

Descrierea

public string Gmagick::getimageprofile ( string $name )

Returns the named image profile.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns a string containing the image profile.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top