PHP 7.2.7 Released

Gmagick::getimagegamma

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagegammaGets the image gamma

Descrierea

public float Gmagick::getimagegamma ( void )

Gets the image gamma

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the image gamma on success

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top