Gmagick::getimageiterations

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimageiterationsGets the image iterations

Descrierea

public int Gmagick::getimageiterations ( void )

Gets the image iterations.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the image iterations as an integer.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top