PHP 7.1.19 Released

Gmagick::equalizeimage

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::equalizeimageEqualizes the image histogram

Descrierea

public Gmagick Gmagick::equalizeimage ( void )

Equalizes the image histogram.

Valorile întoarse

The equalized Gmagick object.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top