PHP 7.2.7 Released

Gmagick::getimagedispose

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagedisposeGets the image disposal method

Descrierea

public int Gmagick::getimagedispose ( void )

Gets the image disposal method

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the dispose method on success.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top