Stomp::readFrame

stomp_read_frame

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::readFrame -- stomp_read_frameReads the next frame

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::readFrame ([ string $class_name = "stompFrame" ] ) : stompframe

Styl proceduralny:

stomp_read_frame ( resource $link ) : array

Reads the next frame. It is possible to instantiate an object of a specific class, and pass parameters to that class's constructor.

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

class_name

The name of the class to instantiate. If not specified, a stompFrame object is returned.

Zwracane wartości

Informacja:

Można określić nagłówek transakcji, wskazując, że potwierdzenie odbioru powinno być częścią nazwanej transakcji.

Rejestr zmian

Wersja Opis
Stomp 0.4.0 class_name parameter was added.

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

/* connection */
try {
    
$stomp = new Stomp('tcp://localhost:61613');
} catch(
StompException $e) {
    die(
'Connection failed: ' $e->getMessage());
}

/* subscribe to messages from the queue 'foo' */
$stomp->subscribe('/queue/foo');

/* read a frame */
var_dump($stomp->readFrame());

/* close connection */
unset($stomp);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

object(StompFrame)#2 (3) {
 ["command"]=>
 string(7) "MESSAGE"
 ["headers"]=>
 array(5) {
  ["message-id"]=>
  string(41) "ID:php.net-55293-1257226743606-4:2:-1:1:1"
  ["destination"]=>
  string(10) "/queue/foo"
  ["timestamp"]=>
  string(13) "1257226805828"
  ["expires"]=>
  string(1) "0"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
 }
 ["body"]=>
 string(3) "bar"
}

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

/* connection */
$link stomp_connect('ssl://localhost:61612');

/* check connection */
if (!$link) {
    die(
'Connection failed: ' stomp_connect_error());
}

/* subscribe to messages from the queue 'foo' */
stomp_subscribe($link'/queue/foo');

/* read a frame */
$frame stomp_read_frame($link);

/* close connection */
stomp_close($link);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(3) {
 ["command"]=>
 string(7) "MESSAGE"
 ["body"]=>
 string(3) "bar"
 ["headers"]=>
 array(6) {
  ["transaction"]=>
  string(2) "t1"
  ["message-id"]=>
  string(41) "ID:php.net-55293-1257226743606-4:3:-1:1:1"
  ["destination"]=>
  string(10) "/queue/foo"
  ["timestamp"]=>
  string(13) "1257227037059"
  ["expires"]=>
  string(1) "0"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
 }
}

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
hasan dot ucak at gmail dot com
4 years ago
/* php.ini
[stomp]
stomp.default_connection_timeout_sec = 10
stomp.default_read_timeout_sec = 15

these values should not be left by default.
if queue server very busy and there is a lot message in queue ,
not respond to frame in two second. 
*/     

  try {
            $stomp = new Stomp(self::geturl, self::username, self::password,array('client-id'=> gethostname()."-".uniqid(mt_rand(), true)));

            $stomp->subscribe(self::getqueue, array('selector' => sprintf(self::selector, $queue_id)));

            /* read a frame */

            $frame = $stomp->readFrame();
            if ($frame) {
                $stomp->ack($frame);
                unset($stomp);
                return $frame;
            }
            unset($stomp);
            return false;
        } catch (StompException $e) {
            print ('Connection failed: ' . $e->getMessage());
            unset($stomp);
            return false;
        }

        /* close connection */
        unset($stomp);
To Top