Stomp::send

stomp_send

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::send -- stomp_sendSends a message

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::send ( string $destination , mixed $msg [, array $headers ] ) : bool

Styl proceduralny:

stomp_send ( resource $link , string $destination , mixed $msg [, array $headers ] ) : bool

Sends a message to the Message Broker.

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

destination

Where to send the message

msg

Message to send.

headers

Tablica wielowymiarowa zawierająca dodatkowe nagłówki (na przykład: receipt).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja:

Można określić nagłówek transakcji, wskazując, że potwierdzenie odbioru powinno być częścią nazwanej transakcji.

Wskazówka

Stomp jest z natury asynchroniczny. Komunikacja synchroniczna może być uzyskana przez dodanie nagłówka receipt (otrzymanie). Spowoduje to, że metody nie będą niczego zwracać, dopóki serwer nie potwierdzi otrzymania wiadomości lub dopóki nie zostanie osiągnięty limit czasowy odczytu.

Przykłady

See stomp_ack().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
james dot mk dot green at gmail dot com
10 years ago
Without a receipt header your application will fire messages potentially faster than the broker can receive them at. The broker may issue failure notices however STOMP being asynchronous your client won't get to see it.

Without a receipt ActiveMQ (5.5.0) with ProducerFlowControl turned on drops messages (even persistent ones) and my application knows nothing about it (send() returned true). With receipt header specified the STOMP library handles the wait for the receipt acknowledgement for you - you are essentially automatically throttled.
To Top